Temaer jeg er opptatt av

For tolv år siden deltok jeg i et utvalg med mandat til å identifisere hindringene og fremme forslag om forbedringer og forenklinger i lovverket for å oppnå økt boligbygging. Tiltakene vi kom frem til er fortsatt aktuelle og mer presserende enn noen gang.

Det har vært gøy å få lov til å være med i diskusjonene og komme med innspill som del av referansegruppen til en utredning om kommunenes praktisering av dispensasjon etter plan- og bygningsloven. KS (Kommunesektorens organisasjon) engasjerte Holth og Winge til å utrede dagens praktisering av bestemmelsene i kommunene og komme med forslag til...

Jeg var så heldig å få være med som Plan- og bygningsetatens representant i oppstarten av FutureBuilt i 2010. Innovasjonsprogrammet FutureBuilt er et utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Det er med stolthet jeg ser at FutureBuilt er en suksess. På 12 år er 71 forbildeprosjekter realisert. Målet er å realisere 100....

Som styremedlem i sameiet, har jeg hatt ansvaret for oppussing av denne fasaden på en murgård fra 1893. Den er bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste. Prosessen har gitt meg noen erfaringer som jeg gjerne deler med deg som skal gjennom det samme. Først og fremst er det helt avgjørende å bruke kalkmørtel og kalkmaling og engasjere murmestere...

Som sertifisert offentlig innkjøper, har jeg hatt ansvaret for en rekke utlysninger og gjennomføring av anbudskonkurranser. Arkitektkonkurransen for Nasjonalmuseet er den med det mest synlige resultatet. Med erfaringen fra å velge tilbudet som får oppdraget, gir jeg råd om utforming av anbud til offentlige anskaffelser. De beste anbudene er de...

Lag din egen hjemmeside gratis!