Dispensasjon fra krav i plan og bygningsloven

30.08.2023

Det har vært gøy å få lov til å være med i diskusjonene og komme med innspill som del av referansegruppen til en utredning om kommunenes praktisering av  dispensasjon etter plan- og bygningsloven.  KS (Kommunesektorens organisasjon) engasjerte Holth og Winge til å utrede dagens praktisering av bestemmelsene i kommunene og komme med forslag til endringer av loven for å skape mer forutsigbarhet og lik praksis. Nikolai Winge og Fredrik Holth har gjort et grundig arbeid og kommer med kloke og gjennomtenkte forslag. Utredningen deres er et godt grunnlag for en kommende lovgivningsprosess, som det blir spennende å følge med på fremover. 


Et hovedtrekk i utredningen er forslaget om en tredeling av dispensasjonsbestemmelsen, knyttet til:

1. Dispensasjon i strandsonen

2. Dispensasjon i områder hvor utbygging i utgangspunktet er forbudt

3. Dispensasjon i områder hvor utbygging er tillatt

Hvis du er interessert i å lese mer om hva vi drøftet og detaljene i forslagene, finner du rapporten ved å trykke på denne lenken:

Lag din egen hjemmeside gratis!