Hvordan jeg jobber

Avklaring av oppdrag

Du forteller meg om utfordringen du står overfor og hvilket resultat du ønsker å oppnå. Du får min vurdering av om og hvordan du kan oppnå det du ønsker. Jeg gir deg råd om hva du kan gjøre selv, hva jeg kan hjelpe deg med og et anslag på hvor mye det vil koste. Du bestemmer om og på hvilken måte du vil ha min hjelp. Når vi er enige om hva du vil jeg skal gjøre for deg, sender jeg deg en oppdragsbekreftelse.

Konkurransedyktig pris

Avklaringen av oppdraget er gratis. Er du en privatperson betaler du en timepris på kr 2500 eks mva (kr 3125 inkl mva). For bedrifter er timeprisen kr 3200 eks mva (kr 4000 inkl mva). Vi blir enige om en ramme på antall timer. Du bestemmer om rammen skal utvides dersom du ønsker at jeg skal gjøre mer for deg. Dersom det er omstendigheter som gjør at oppdraget blir mer omfattende enn forutsett, vil jeg varsle deg om det. Vi kan avtale fastpris for oppdrag som egner seg til det - enten fordi omfanget av arbeidet er klart avgrenset og forutsigbart, eller det skal utføres innenfor en kort tidsfrist.

Gjennomføring av oppdraget

Du vil få tilbud om et innledende møte hvor vi går gjennom saken. Du kan velge om jeg skal komme på befaring på eiendommen, om du vil møtes på videolink, eller om du vil ta med deg det du har av dokumentasjon i et møte på mitt kontor. Du gir meg fullmakt til å innhente eventuell ytterligere informasjon vi er enige om at er nødvendige for å belyse din side av saken. 

Tett oppfølgning

Du vil få innflytelse på hvordan jeg representerer deg ved at du får utkast til alt jeg skriver på dine vegne før det sendes. Du vil holdes løpende orientert om frister, svar og videre prosess. Du vil få svar på alle spørsmål du måtte ha underveis. Ved endringer i saken, vil du få mulighet til å avklare om og hvordan du ønsker at jeg skal følge det opp. 

Prosessrisikovurdering

Du får en prosessrisiko vurdering hvis du er stevnet for retten, eller du ønsker å stevne motparten for retten. Med en prosessrisiko vurdering gir jeg deg en oversikt over hva som skal til å nå frem, hva du kan oppnå hvis du vinner saken og hva du risikerer hvis du taper. Vurderingen er både juridisk, praktisk og økonomisk. I vurderingen vil du også få råd om muligheten for å finne løsninger uten rettssak. 

Rettssak

Du får min bistand til å føre saken, dersom rettssak er eneste utvei. Du vil få informasjon om gangen i en rettssak og få oversikt over hva du kan forvente. Du vil få råd om hvilke dokumenter og vitner vi kan og bør føre. Du vil få råd om hva du bør legge vekt på i din forklaring til retten. Jeg prosederer saken for deg. Når dommen faller, vil du få en vurdering av dommen og om det er grunnlag for å anke.

Lag din egen hjemmeside gratis!