Min bistand

Jeg kan gi deg råd og veiledning ved problemstillinger du kan støte på med din eiendom:

- Er tiltaket du ønsker å gjøre på eiendommen er søknadspliktig - Søknadsplikt

- Hva kan du bruke tomten til og hvor mye og hvor stort du kan bygge- Arealutnyttelse

- Lønner det seg å rive eller bygge nytt

- Om det er mulig å få dispensasjon fra begrensninger i reguleringsplanen - Dispensasjon fra plan

- Om det er mulig å få dispensasjon fra tekniske krav - Dispensasjon fra tekniske krav

- Om det er mulig å nå frem med en klage på en tillatelse eller et avslag - Klage

- Hva du må gjøre hvis du får varsel om tilsyn - Tilsyn

- Du oppdager at noe er bygget eller endret uten tillatelse - Tillatelse i ettertid

- Hva du må gjøre hvis du får et pålegg om retting av ulovlig utført byggearbeid - Pålegg

- Du får en merknad fra nabo som potensielt kan velte hele prosjektet - Nabomerknader

- Du får et nabovarsel om et bygg du har innvendinger til - Nabovarsel

- Avtale med entreprenører - Entreprisekontrakt 

- Entreprenøren går konkurs - Konkurs


Lag din egen hjemmeside gratis!