Sammen skaper vi gode løsninger

Jeg har 15 års erfaring fra Plan- og bygningsmyndighetene i Oslo, en periode som manusforfatter for Viafilm og 3 år som advokat innen barnerett og fast eiendom.

Jeg har revidert forskrift om uavhengig kontroll av byggearbeider på et oppdrag for Kommunal - og distriktsdepartementet. I en periode var jeg også engasjert for å behandle klager på forvaltningen hos Sivilombudsmannen. I flere år var jeg leder for tilsynsavdelingen og har vært ute på utallige byggeplasser med mine medarbeidere for å føre tilsyn med kontrollen av byggearbeidene. De tre siste årene i Plan- og bygningsetaten i Oslo, ledet jeg en avdeling som hadde ansvaret for prestisjefylte politiske satsningsområder. Jeg var avdelingsdirektør for arkitekter, ingeniører og jurister. Vi utarbeidet bl.a Arkitekturplan, Belysningsplan, Skilt- og reklameplan og hadde ansvar for samarbeid med bransjen om utvikling av miljøvennlige bygg og fjernvarme. Jeg fungerte i etatsdirektørens fravær og var etatens representant inn i FutureBuilt.

Som sertifisert offentlig innkjøper har jeg hatt ansvaret for andudskonkurranser for anskaffelser som konsulenter til utredning av fjernvarme, kunstutsmykninger og arktiektkonkurranser; - hvor Nasjonalmuséet er resultatet av en av dem.

Jeg har spesialfag i internasjonal rett fra Aix-en-Provence i Frankrike og snakker flytende fransk. Jeg representerte også UiO i en internasjonal prosedyrekonkurranse i Washington under studiene. Jeg har engelsk som mitt andre språk fra tre år i Japan på Canadian Academy og fire år som manusforfatter i Los Angeles.

Lag din egen hjemmeside gratis!