FutureBuilt prosjekter

01.08.2023

Jeg var så heldig å få være med som Plan- og bygningsetatens representant i oppstarten av FutureBuilt i 2010. Innovasjonsprogrammet FutureBuilt er et utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Det er med stolthet jeg ser at FutureBuilt er en suksess. På 12 år er 71 forbildeprosjekter realisert. Målet er å realisere 100. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen. FutureBuilt har så langt bidratt til energieffektivitet i alle kategorier av bygg, anlegg og byområder.  Barnehager, skoler, kontorbygg, kulturbygg, boligprosjekter, idrettsanlegg, transportanlegg, sykkelanlegg og byområder som alle har nye interessante løsninger å vise til. 

Ildsjelene Birgit Rusten og Stein Stoknes har lykkes fordi de har etablert tett samarbeid med både utbygger og plan- og bygningsmyndighetene. De har sørget for at FutureBuilt bidrar med kompetanse og ressurser og at myndighetene har gitt klare svar og rammebetingelser. Dermed har prosjektene fått anledning til å utforske og ta i bruk nye arbeidsmåter, konsepter, teknologier og produkter.

Mitt bidrag var å sette sammen team av arkitekter, ingeniører og jurister som var i stand til å ta raske avklaringer på både plan, dispensasjoner og byggetillatelse. I tett dialog med utbyggerne, fokuserte vi på at forbildeprosjektene i FutureBuilt skulle være attraktive for både beboere, brukere og byens innbyggere.  Prosjektene skulle gi merverdi til byen med god arkitektur og uterom som inviterer til aktivitet, trivsel og komfort. 

Flere av prosjektene har vært debattert. Voldsløkka skole, Nasjonalmuséet og Deichman er eksempler på byggene som har fått kraftig kritikk under byggeprosessen. Etter at de er bygget har de imidlertid vist seg å være steder som tiltrekker seg befolkningen og skaper de gode opplevelsene byggene var ment å gi.

Lag din egen hjemmeside gratis!