Tiltak for økt boligbygging

30.08.2023

For tolv år siden deltok jeg i et utvalg med mandat til å identifisere hindringene og fremme forslag om forbedringer og forenklinger i lovverket for å oppnå økt boligbygging. Tiltakene vi kom frem til er fortsatt aktuelle og mer presserende enn noen gang.

Initiativtakerne var Boligprodusentene og Byggenæringens landsforening, og vi fra direktørnivå i Plan- og bygningsetaten i Oslo skrev rapporten. Med i utvalget hadde vi Infill Asplin Ramm, JM Norge, NCC, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Industri, Norske Boligbyggelags Landsforbund og Selvaag Bolig.

Generelt mente vi at et tettere og bedre samarbeid mellom stat, kommuner og utbyggere er en forutsetning for å møte samfunnets behov for flere nye boliger.

Hindringene vi identifiserte var:

  • Mangel på statlig samordning
  • Komplisert, tidkrevende og lite forutsigbar planprosess
  • Planene som vedtas er lite robuste. De gir ikke grunnlag for stor boligutbygging over tid og gjennom svingninger i markedet
  • Nye tekniske forskrifter, krav til universell utforming og nye energiregler, samt den høye endringstakten fordyrer og forsinker boligbyggingen
  • For dårlig sammenheng mellom satsing på infrastruktur og hvor det bygges boliger

Er du interessert i å lese forslagene våre til hva statlige og kommunale myndigheter kan gjøre i samarbeid med utbyggere for å løse utfordringene, kan du laste ned rapporten her:

Lag din egen hjemmeside gratis!