Anbudskonkurranser

22.07.2023

Som sertifisert offentlig innkjøper, har jeg hatt ansvaret for en rekke utlysninger og gjennomføring av anbudskonkurranser. Arkitektkonkurransen for Nasjonalmuseet er den med det mest synlige resultatet. Med erfaringen fra å velge tilbudet som får oppdraget, gir jeg råd om utforming av anbud til offentlige anskaffelser. De beste anbudene er de enkle, som på en ryddig og tydelig måte får frem tilbydernes kompetanse og oppdragsforståelse. Det er også viktig å vise gjennomføringsevne og erfaring med tilsvarende oppdrag. Prisen må settes slik at det er lett å forstå hvor mye det vil koste å velge ditt tilbud. 

Kunngjøringen av anskaffelsen i Doffin kan være uklar. Da er det mulig å sende gode og relevante spørsmål til den offentlige instansen som utlyser oppdraget. Spesielt kvalifikasjonskravene er det avgjørende å få avklart, så du får dokumentert din kompetanse. Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav vil føre til at tilbudet blir avvist. Du må dokumentere oppfyllelse av krav til økonomi, kapasitet, kompetanse, erfaring, rutiner og eventuelle andre krav oppdragsgiver stiller til anbudet. 

Hvis kvalifikasjonskravene er for strenge i forhold til oppdraget, er det mulig å ta kontakt med oppdragsgiver for å be om en revurdering av kvalifikasjonskravene. De offentlige innkjøperne må sørge for at kravene de stiller til tilbydernes kvalifikasjoner er proporsjonale med ytelsen de ber om, slik at alle firmaer som kan levere ytelsen, får muligheten til å gi tilbud. 

Tilbudsgrunnlaget kan inneholde godt beskrevne referanseprosjekter med evalueringsskjemaer, forslag til teknikker og materialvalg og eventuelle underleverandører. Ved bruk av underleverandører er det viktig å beskrive samarbeidsform med signerte avtaler og priser.

Skulle anbudskonkurransen ikke bli gjennomført i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser kan du klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), eller ta saken direkte til domstolene. Ved alvorlige overtredelser som ikke blir rettet i domstolene, er det mulig å klage til overvåkningsorganet, ESA i Brussel. ESA påser at norske myndigheter overholder EØS avtalen og at reglene følges i praksis.

Lag din egen hjemmeside gratis!