Endringer på din eiendom? Få hjelp fra en som kjenner plan og byggesak systemet fra innsiden

Du får hjelp til å navigere ditt eiendomsprosjekt gjennom alle faser av plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Du får løsningsorientert hjelp hvis du er i en tvist med kommunen, naboer eller andre aktører som påvirker din eiendom.

Telefon: 934 10 305                             E post: margrethe@arsl.no              Kontor sentralt i Oslo: Pilestredet 15A, 0164 Oslo

Om meg

Jeg er en advokat med 15 års erfaring fra den offentlige siden av eiendomsutvikling og anbudskonkurranser.  Jeg er spesialisert innen plan- og bygningsrett og er sertifisert offentlig innkjøper. Jeg bruker min kunnskap og mitt nettverk fra "den andre siden av bordet" til å bistå private utbyggere med oversikt over krav og prosesser som det ellers ikke er lett å orientere seg i.

Jeg samarbeider med tekniske rådgivere der det er nødvendig for å sørge for oppfyllelse av krav, utforming av gode løsninger, endringer av byggefeil og dokumentasjon på utførte arbeider.

For saker som ikke lar seg løse uten rettens hjelp, har jeg betydelig erfaring fra rettslig tvisteløsning og prosedyre. 

Lag din egen hjemmeside gratis!